Jdi na obsah Jdi na menu
 


Registrace SDH

ZMĚNY V REGISTRACI  STANOVENÝ POSTUP JEJICH PROVÁDĚNÍ

Na základě ustanovení NOZ byla v rámci SH ČMS provedena přeregistrace všech jeho organizačních jednotek (SDH, OSH, KSH) a ke dni 31.12.2016 byly tyto jednotky (pobočné spolky) zaregistrovány a zapsány ve Spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu L, vložka 35282.

V průběhu času může a bude u jednotlivých subjektů v zaregistrovaných skutečnostech docházet ke změnám oproti původní registraci. Ze zákona je povinností těchto subjektů – prostřednictvím jejich statutárních zástupců – neprodleně a předepsaným způsobem oznámovat tyto změny Městskému soudu v Praze.

V případě Pobočných spolků – Sborů dobrovolných hasičů se tato oznamovací povinnost týká:

1. při změně na funkci starosty SDH – jako jeho statutárního zástupce

2. při změně sídla SDH

Oznámení těchto změn je nutno provést na předepsaných tiskopisech prostřednictvím příslušného OSH. Obsah tiskopisů je shodný s tiskopisy, které byly použité při prvotní registraci a jedná se o:

V případě změny na funkci starosty SDH (statutární zástupce):

1. Výpis z usnesení Valné hromady SDH

2. Souhlas se zápisem do spolkového rejstříku…..

3. Příloha Registračního listu SDH

V případě změny sídla SDH:

1. Souhlas vlastníka nemovité věci…..

2. Příloha Registračního listu SDH

Dokumenty, u kterých je to předtištěním vyžadováno, musí být opatřeny ověřeným podpisem. Ověření podpisu nesmí být starší než 90 kalendářních dnů.

Dokumenty lze vyhotovit a)tiskem v PC, nebo b) ručně tiskacím písmem modrou propisovací tužkou. Pořizují se v 1 vyhotovení /originál/ a předávají se na příslušné OSH, které je po kontrole předává k dalšímu řízení.

Poznámka:

V Příloze RL se vyplňují pouze předtištěné funkce a v místě pro razítko (vpravo dole) se umisťuje pouze razítko – bez podpisů.

 *** *** ***

PŘÍLOHY TOHOTO DOKUMENTU (KE STAŽENÍ) TVOŘÍ:

1. Výpis z usnesení Valné hromady SDH výpis z usnesení VVH

2. Souhlas se zápisem do spolkového rejstříku…. souhlas

3. Souhlas vlastníka nemovité věci…… souhlas vlastníka

4. Příloha Registračního listu SDH příloha RL